I det fynske folks tjeneste

Flere psykisk syge bliver udsat for tvang

Brug af bæltefiksering og tvangsmedicinering er steget med over 20 procent på bare fire år. I Region Syddanmark er brugen af tvang steget med 23 procent.

Trods en politisk målsætning om at tvang på landets psykiatriske afdelinger skal falde med en femtedel, bliver psykisk syge i stigende grad tvangsmedicineret og bundet med bælter.

I Region Syddanmark er brugen af tvang steget med 23 procent fra 2007 til 2011, viser nye tal. Tendensen er den samme på landsplan, skriver Fyens Stiftstidende.

Karen Thomsen, SIND's kredsformand på Fyn, mener, at udviklingen er en konsekvens af store besparelser på området og et udtryk for en forkert indstilling til behandling af de psykisk syge.

- Personalet har for lidt tid til at tage sig af patienterne. Der er brug for flere ressourcer. Samtidig skal der en holdningsændring til. Regionerne skal fokusere mere på forebyggelse.

- Når patienter møder forståelse og medfølelse, er det nemmere at reducere brug af tvang, siger hun.

Etisk Råd har netop gennemført en undersøgelse af psykiatrien. Den viser, at der er gode muligheder for at forebygge tvang på de psykiatriske afdelinger.

- Tvang må kun bruges i yderste nødstilfælde. Og på nogle afdelinger er der brug for en kulturændring.

- Det handler i højere grad at møde patienterne med indfølelse og respekt, siger medlem af Etisk Råd og praktiserende læge Lotte Hvas.

Det har vist sig, at fokus på tvang i offentligheden og i psykiatrien, får tallene til at falde. Men når fokus forsvinder, begynder de at stige igen.

Derfor vil Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, nu følge udviklingen mere regelmæssigt.

- Vi har taget pointen til os. Vi er begyndt at hive tallene for tvang frem hver eneste måned, så vi har et konstant fokus. Vi vil have mængden af tvangsanvendelser ned. Men jeg kan ikke sige, hvornår vi når målet, erkender Anders Meinert Pedersen.