Flere særpladser til dyre drenge

Fyns Amt får flere og flere sager med vanskelige drenge, der koster formuer at behandle. På onsdag skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til en bevilling på 2,3 millioner kroner til behandling af en enkelt dreng.

2,3 millioner kroner til pasning af én dreng

Fyns Amt får flere og flere sager med vanskelige drenge, der koster formuer at behandle. På onsdag skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til en bevilling på 2,3 millioner kroner til behandling af en enkelt dreng.

I øjeblikket er en 13-14 årige dreng anbragt på en såkaldt "matrikelløs institution". Det vil sige, at han blive passet i et sommerhus eller i et privat hjem af flere sagsbehandlere. Drengen er ekstremt behandlingskrævende, og river, stikker og løber væk, når han kan komme afsted med.

Drengens tilfælde er dog langtfra enestående. Social- og Sundhedsudvalget får flere og flere sager med børn og unge, der koster millioner af kroner at passe.

"Vi skal jo tage os af dem. Men vi har i udvalget bedt om at få hver enkelt sag til behandling, så vi kan se om det nytter at poste så mange millioner i individuel pasning og behandling", siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ib Dalsfledt(DF).

Han ønsker ikke at kommentere den enkelte sag nærmere. Men Ib Dalsfledt bekræfter, at der kommer flere og flere sager, hvor amtet er tvunget til at ofre flere millioner af kroner på enkelt personer. Ofte er det drenge i puberteten, der er fysisk stærke og derfor kræver mandsopdækning døgnet rundt.

På udvalgets møde på onsdag vil udvalget formentlig vedtage at fortsætte den udgiftskrævende behandling. 1.149 millioner kroner kommer fra puljen af "uomgængelige udgiftsbehov".