Flere søger ind på fynske sundhedsuddannelser

Center for Videregående Sundhedsuddannelser Fyn kan registrere en stor stigning i antallet af ansøger til især radiograf og sygeplejerske uddannelserne. I alt har 1250 ansøgere søgt om at få en af de 450 pladser, som centret udbyder.

-

Center for Videregående Sundhedsuddannelser Fyn kan registrere en stor stigning i antallet af ansøger til især radiograf og sygeplejerske uddannelserne. I alt har 1250 ansøgere søgt om at få en af de 450 pladser, som centret udbyder.

Søgning til radiografuddannelsen er steget med 15 procent, til sygeplejerskeuddannelsen i Odense er søgningen steget med 14 procent, mens den samme uddannelse i Svendborg oplever et fald på 5 procent.

\"Det er glædeligt at konstatere, at det stigende behov for radiografer også har udmøntet sig i en stigende søgning. Vi kan også konstatere at sygeplejerskeuddannelsen i Odense for andet år i træk har oplevet stigende søgning\", siger en glad direktør Erik Knudsen.