I det fynske folks tjeneste

Flere syddanskere føler sig stressede

Flere syddanskere føler sig stressede. Det viser den nye sundhedsprofil, som netop er offentliggjort.

Antallet af borgere i Region Syddanmark, der føler sig stressede, er steget fra 13 til 15 procent siden 2010.

Det viser tal fra den nye sundhedsprofil, og sammenligner man med landsgennemsnittet, er Syddanmark den landsdel hvor forekomsten af personer med højt stressniveau er størst.

Samtidig afslører sundhedsprofilen, at borgerne i regionen generelt er blandt dem med det dårligste mentale helbred, kun overgået af Region Hovedstaden.

- Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, for vi ved, at borgere med stress eksempelvis har højere risiko for at udvikle depression, har øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og har sværere ved at kvitte rygning og usund livsstil. Det betyder, at mange oplever en ringere livskvalitet, og der har vi - sammen med kommuner og praktiserende læger - en vigtig opgave i at hjælpe dem på rette vej og støtte dem, så de kan få det bedre, siger formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF).

Lokalpsykiatri og trivselsprojekter

Men der er sat tiltag i gang, som skal være med til at forbedre den mentale sundhed for borgerne.

Der er etableret samarbejder mellem blandt andet jobcentre og praktiserende læger, og der er lavet trivselsprojekter på ungdomsuddannelserne, som skal hjælpe unge, der kæmper med stress og dårlig trivsel.

Desuden har Psykiatrien i Region Syddanmark etableret internetpsykiatrien.dk, der tilbyder borgere med let til moderat depression behandling over nettet.