Flere udlændinge studerer på Fyn

Flere og flere unge udlændinge kommer til Fyn for at studere. De fleste er udvekslingsstuderende, som kun bliver i kortere tid; men stadig flere tager hele uddannelser.

-

Flere og flere unge udlændinge kommer til Fyn for at studere. De fleste er udvekslingsstuderende, som kun bliver i kortere tid; men stadig flere tager hele uddannelser.

I det semester, der starter mandag, har Syddansk Universitet (SDU) i Odense budt velkommen til 173 udenlandske studerende fra 38 forskellige lande. Sidste år var tallet 155.

De naturvidenskabelige og tekniske studier har mange studerende fra Kina, Ghana, Sudan, Cameroun, Pakistan og Bangladesh.

De humanistiske studier tiltrækker primært unge fra Europa, USA og Sydamerika.

Hele studier
Langt de fleste af de unge udlændinge er udvekslingsstuderende, som kun bliver på Fyn i et semester eller to.

Men antallet af udlændinge, der tager hele studieforløb, vokser også.

I 2001 havde Syddansk Universitet i Odense 40 udlændinge, som har tænkt sig at tage et helt studium. I det netop startede semester er der 60 tilmeldte.

Der er flere forklaringer på den voksende tilgang af udlændinge. Bl.a. SDU Odense flere fagudbud, hvor der udelukkende undervises på engelsk. Hertil kommer, at det er forholdsvis billigt at studere i Danmark.

\"Men vi oplever også, at mange unge ude i verden gerne vil stifte bekendtskab med en anderledes kultur,\" siger leder af det Internationale Kontor på SDU, Lisbeth Pinholt.