Flere unge begår selvmord

Selvmordsraten for unge mellem 15 og 19 år er stik imod forventningerne ikke faldet fra 2003 til 2012. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Center for Selvmordsforskning.

I 2001 blev der iværksat en landsdækkende handlingsplan om forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark, men selv om der er blevet oprettet regionale centre for selvmordsforebyggelse og landsdækkende rådgivningsordninger, har det ikke givet den ønskede effekt.

Ifølge Lilian Zøllner, der er centerleder og ph.d. ved Center for Selvmordsforskning i Odense, har der i mange år været afsat ressourcer til psykologer, medicinering og diagnoser.

Men det er nødvendigt at se på den virkelighed, som de unge er en del af i dag, hvis man vil hjælpe dem.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at se på, hvordan vi hjælper unge til at turde have et liv fyldt med sms-beskeder, Facebook og likes, frem for blot at iværksætte nye og større muligheder for betalingsomsorg, siger Lilian Zøllner til DR Fyn.

Hun uddyber:

- Det er jo en jagt på at være perfekt, og det bliver vi nødt til at hjælpe de unge med at håndtere. Ingen er jo perfekt, og det skal vi forklare de unge.

Projektet bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 20.126 unge i perioden 2001 til 2011.

Resultaterne har ud over at afdække antallet af selvmord blandt 15-19-årige belyst, at der heller ikke er sket et fald i antallet af selvmordsforsøg eller selvskade blandt de 13-19-årige.

Psykiatri- og forebyggelsesordfører i Venstre, Jane Heitmann, kalder det trist, at indsatsen overfor de unge ikke har hjulpet.

Derfor mener hun, at forældrene spiller den vigtigste rolle.

- Forældre skal holde børn og unge mennesker fast på at leve livet også i den virkelige verden. Et rigtig godt sted at starte er at melde sine børn ind i en forening, hvor man får et socialt netværk og møder andre børn og unge. Og i eksempelvis en sportsklub lærer man, at man både vinder og taber her i livet, Jane Heitmann til DR Fyn.

Hun henviser desuden til, at politikerne kort før jul afsatte penge til en evaluering af Livslinjen, hvor unge kan henvende sig, hvis de har brug for at vende problemstillinger i livet.

De seneste tal fra Center for Selvmordsforskning viser, at 17 procent af unge i aldersgruppen fra 15-19 år igennem de seneste 12 måneder har haft selvmordstanker.

Fakta:

Antallet af selvmord blandt unge i aldersgruppen 15-19 år fra 2003 til 2012

2003

9

2004

13

2005

10

2006

10

2007

7

2008

12

2009

11

2010

16

2011

13

2012

17

Kilde: Center for Selvmordsforskning