Flere vil i alkoholbehandling

Flere fynboer søger om at komme i behandling for et alkoholmisbrug. En indsats fra alkoholkonsulenter ude i de fynske kommuner har øget behovet for behandling, og nu udvider Fyns Amt den ambulante behandling med flere medarbejdere.

-

Flere fynboer søger om at komme i behandling for et alkoholmisbrug. En indsats fra alkoholkonsulenter ude i de fynske kommuner har øget behovet for behandling, og nu udvider Fyns Amt den ambulante behandling med flere medarbejdere.

Fyns Amt har de senere år bevidst søgt at omlægge alkoholbehandlingen fra den dyre døgnbehandling til den væsentligt billigere ambulantbehandling.

Misbrugsfamilier
Det har øget presset på den ambulante behandling hos Fyns Amts AlkoholBehandlingsCenter. Men også en øget indsats i det opsøgende arbejde har øget behovet for behandling.

Blandt andet har alkoholkonsulenterne gennem projektet \"Børn i Misbrugsfamilier\" fået kontakt med flere fynboer, der ønsker at kvitte et alkoholmisbrug.

Nyansættelser
Derfor ønsker Fyns Amt nu at udvide den ambulante behandling. Rehabiliteringsafdelingen lægger op til at Fyn Amts AlkoholBehandlingsCenter udvides med i alt tre medarbejdere. Afdelingen ønsker at ansætte en behandler og afdelingsleder for Nyborg og Odense. Derudover skal en medarbejder ansættes for løbende at holde øje med kvaliteten i behandlingen.

Gratis udvidelse
Fyns Amt vurderer, at nyansættelserne vil betyde at  yderligere 50 til 75 alkoholikere kan behandles årligt.

Da døgnbehandlingen samtidig nedtrappes kommer udvidelserne i den ambulante afdeling ikke til at koste Fyns Amt flere penge. Døgnbehandlingen er nemlig væsentligt dyrere end den foretrukne ambulantebehandling.