Flertal fremtvinger kursskifte i Fyns Amt

En planlagt udvidelse af en svinefarm i Ståby må nu afvente, at Fyns Amt får udarbejdet en VVM-redegørelse. Et flertal i amtsrådet vil ikke uden videre give grønt lys for en udvidelse af svineproduktionen i den lille landsby.

Nøhr bryder borgerligt sammenhold

En planlagt udvidelse af en svinefarm i Ståby må nu afvente, at Fyns Amt får udarbejdet en VVM-redegørelse. Et flertal i amtsrådet vil ikke uden videre give grønt lys for en udvidelse af svineproduktionen i den lille landsby.

Tom Østrups planer om at udvide sin svineproduktion i Ståby med 3400 svin bliver nu med stor sandsynlighed udskudt. I går benyttede Socialdemokratiet og SFs medlemmer af Miljø- og teknikudvalaget sig af deres ret til at sende sagen til behandling i amtsrådssalen.

De to radikale amtsrådsmedlemmer i Fyns Amt er uenige om udvidelsen af svineproduktionen på Fyn. Amtsborgmester Karen Nøhr vil have miljøforholdene undersøgt før udvidelse i Ståby. Det afviser partikollegaen Jørgen Jørgensen.

Men amtsborgmester Karen Nøhr er parat til at bryde det borgerlige flertal og stemme sammen med Socialdemokratiet og SF. Dermed er der et flertal på 16 mod 15 for at kræve en VVM-redegørelse.

Det er første gang, at Fyns Amt kræver en VVM-redegørelse før de godkender en udvidelse af en svineproduktion. Og miljøundersøgelsen kan forsinke de planlagte udvidelser i Ståby op til et år.

Hvis undersøgelserne viser, at den ny svinefabrik er for belastende for miljøet, vil ansøgningen blive afvist.