Flertal imod ministers plan

Universiteterne skal bedømme, hvordan der skal dimensioneres, mener et flertal uden om regeringen.

Man kan ikke på Christiansborg regne sig frem til, hvor der skal lukkes studiepladser rundt om i landet, mener Dansk Folkeparti, som sammen med et flertal uden om regeringen vil lægge pres på for, at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens (R) såkaldte dimensioneringsplan ikke bliver til noget.

Planen vil i sin nuværende form betyde optagelse af flere hundrede færre bachelor-studerende på Syddansk Universitet.

- Vi er nødt til at få noget fornuft ind i forløbet. Uddannelsesstederne skal på banen, så man ikke laver en matematik-model, men forholder sig til udviklingen også regionalt. Ministeren vil sætte et tal ud fra ledighed, men vi ønsker, at rektorerne skal finde ud af, hvor og hvordan der skal skæres, siger DF's uddannelses- og forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen.

Den præcise plan for, hvilke fag der ifølge ministerens model skal lukke pladser, skulle have været endelig på plads på mandag. Men i sidste øjeblik har et flertal i Folketinget uden om regeringen besluttet at gå sammen om at sætte en stopper for den og indføre en anden plan.

Venstre og SF har ledt bestræbelserne for at sætte en kæp i hjulet for regeringens dimensioneringsmodel. Sammen med De Konservative, Dansk Folkeparti og Alternativet kan de tilsammen mønstre 90 mandater, der giver det afgørende flertal, som vil beordre ministeren til at smide sin plan i skraldespanden, skriver Politiken.

Jens Henrik Thulesen regner med, at Sofie Carsten Nielsen vil lytte til den politiske modstand.

- Vi har et flertal uden om regeringen, og vi forventer, at regeringen retter sig efter det, flertallet siger. Vi har i flere måneder forsøgt at få regeringen i tale. Vi må bare konstatere, at ingen lytter, og så er dette midlet, vi har, til at komme videre, lyder det fra ordføreren.

Han erkender, at der i oppositionens plan vil være nogle ligheder med regeringens.

- Der vil givet være sammenfald, men forskellen er, at vi lægger op til, at uddannelsesinstitutionerne peger på, hvor der skal skæres. Vi vil inddrage aftagerne for at høre om det forventede behov af kandidater, og vi vil i dialog med de studerende. Når man spørger rektorer og studerende, har det ikke været tilfældet i ministerens plan.

I næste uge vil oppositionen indkalde Sofie Carsten Nielsen til en såkaldt hasteforespørgselsdebat i Folketinget.