Flest syddanske huse går på tvang i juli

Antallet af tvangsauktioner faldt i juli. Huse i Syddanmark og på Sjælland topper akkurat listen.

Det er især husejere i Syddanmark og på Sjælland, der har haft så svært ved at betale afdragene på deres boliglån, at deres bolig gik på tvangsauktion i juli.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I juli blev der på landsplan bekendtgjort 222 tvangsauktioner mod 301 måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, viser statistikken.

For perioden maj-juli 2016 var der 735 tvangsauktioner mod 768 i perioden februar-april 2016, hvilket er et fald på fire procent.

Et blik på de faktiske tal for de seneste måneder viser, at det langt oftest er huse beregnet til én familie, der ryger på tvang. I juli var der flest i region Syddanmark med 56 tvangsauktioner i faktiske tal og Sjælland med 55.

Herefter kommer Midtjylland med 42, Hovedstaden med 29 og til sidst Nordjylland med 11 styks.