I det fynske folks tjeneste

Fløde i Ørbæk å

1000 liter fløde slap ud i Ørbæk å, da en mæketankbil væltede.

Fløden fra Ørbæk Mejeri blev spildt på hovedgaden i Ørbæk. Derefter løb den via kloaknettet ud i Vindinge Å og var til fare for fiskebestanden.

Lige nu har Brandvæsenet 15 mand ude på stedet for at stoppe fløden i at brede sig. Der er lagt flydespæringer, og brandvæsenet pumper i øjelikket 4-5000 liter vand op for at stoppe forureningen. Vandet bliver pumpet op på grønne arealer, så den ikke gør nogen skade for fiskene.

Fløde giver iltsvind

Fløden gør vandet surt og trækker ilten i vandet. Derfor var der risiko for at mange fisk ville dø.

Men vagthavende hos brandvæsenet, Per Kildelund vurderer, at situationen ikke er alvorlig, og at der er styr på situationen.

- Lige nu ser det fornuftigt ud. Vandet er allerede ved at være klart igen. Men det skal være helt klart, før vi stopper, siger vagthavende, Per Kildelund.