Flygtninge påtager sig ansvar for massevoldtægt

Flygtninge- og Indvandrerrådet i Odense Kommune tager klart afstand fra seksuelle overgreb begået af etniske minoriteter. Men rådet påtager sig samtidig et medansvar for de såkaldte massevoldtægter i Odense.

-

Flygtninge- og Indvandrerrådet i Odense Kommune tager klart afstand fra seksuelle overgreb begået af etniske minoriteter. Men Rådet påtager sig samtidig et medansvar for de såkaldte massevoldtægter i Odense.


Flygtninge- og Indvandrerrådet har på et af sine møder drøftet de seksuelle overgreb som etniske minoriteter er mistænkt for at stå bag. I en pressemeddelelse skriver Rådet:


\"Opførsel af den art er enhver kultur eller tro fremmed. Flygtninge- og Indvandrerrådet tager derfor, som alle andre, klart afstand fra disse handlinger.\"


Men rådet tager som repræsentanter for de etniske minoriteter i Odense samtidig et medansvar for de tragiske begivenheder.


\"Vi ser det som en af vores vigtige opgaver, at arbejde for, at alle fra de etniske minoriteter kan og vil bidrage aktivt til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund. Hermed erkender vi også, at vi er medansvarlige for at de unge med utilpasset adfærd og opførsel kan bringes på rette vej og ind i mere positive baner.\" skriver Rådet.