Flygtningefamilie er forsvundet

En afghansk flygtningefamilie, der med hjælp fra beboerne i Svindinge, har kæmpet for at blive i Danmark er forsvundet fra deres bopæl og bliver nu eftersøgt.

-


Familien Aria er forsvundet

En afghansk flygtningefamilie, der med hjælp fra beboerne i Svindinge, har kæmpet for at blive i Danmark er forsvundet fra deres bopæl og bliver nu eftersøgt.

Familien Aria havde fuld opbakning fra beboerne i Svindinge, mens de forsøgte alle veje til at få opholdstilladelse i Danmark.

Sagen endte dog med, at myndighederne afslog, og familien fik besked på, at de skulle flyttes til Sandholmlejren med henblik på senere hjemsendelse. Men da Nyborg Politi opsøgte familien i Svindinge, var de væk. Politiet mener, at de enten er rejst ud af landet eller gået under jorden.

Det har Nyborg Politi nu meddelt til Udlændingestyrelsen og betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis.

De danske myndigheder betegner Afghanistan som så sikkert, at flygtninge ikke har noget at frygte ved at vende tilbage. Men Familien Aria har fremført, at deres tilfælde er specielt, fordi faderen er konverteret til kristendommen, mens de har boet i Danmark. Desuden har en uvildig ekspertundersøgelse vist, at familiens børn risikerer varige psykiske skader som følge af de senere års omtumlede tilværelse.