Fødestuer mangler beredskab ved dødfødsler

Landsforeningen Spædbarnsdød påpeger stor mangelfuldhed på landets fødestuer, når en dødfødsel finder sted.

Landets sygehuse har vidt forskellige måder at hjælpe forældre på, der netop har mistet et barn ved fødslen, skriver Politiken lørdag.

En rundspørge, Politiken har foretaget blandt landets 10 største fødeafdelinger, viser, at forældre kun bliver tilbudt krisehjælp og sorggrupper på fire ud af de 10 afdelinger.

Når fødeafdelingerne ikke har folk klar til at hjælpe forældre med sorgen, overtræder afdelingerne Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det påpeger sekretariatschefen hos Landsforeningen Spædbarnsdød, Michael Esmann.

- Region Syddanmark en den eneste i landet, der overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om svangreomsorg, ved at have sorggrupper på alle regionens fødegange.

- Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre Hospital, som har nogle af landets største fødesteder, har eksempelvis ikke det nødvendige tilbud om en sorggruppe, siger Michael Esmann.

Den mangelfuldhed kan i yderste konsekvens have psykiske konsekvenser for de forældre, der netop har mistet et barn, mener han.

- Forældre, der har mistet deres barn, har et stort behov for at møde ligesindede, og det kan have nogle alvorlige konsekvenser, hvis ikke de får den rigtige omsorg. Vi ser desværre, at mange risikerer at udvikle psykiske sygdomme såsom depressioner.

- Det skal aldrig være betinget af, hvor du bor i landet, om du kan få den rette hjælp efter en svangerskabsfødsel. For mange hospitaler kan det være et ressourcespørgsmål, som derfor skal have større bevågenhed, siger Michael Esmann.

I Politiken erkender formanden for regionernes sundhedsudvalg, Ulla Astman, at der er forskel på de forskellige sygehuses tilbud.

Hun vil dog ikke gøre sig til dommer over, hvordan de enkelte sygehuse strukturerer de forskellige tilbud.