Fokus på sjældne planter

Ved du godt, at du har en sjælden plante på din strandeng? Det spørgsmål stiller Fyns Amt i disse dage godt 400 fynske borgere i et personligt brev. Der går brev ud til alle borgere, der ejer et stykke strandeng, hvor en af de sjældne planter gror.

-

Ved du godt, at du har en sjælden plante på din strandeng? Det spørgsmål stiller Fyns Amt i disse dage godt 400 fynske borgere i et personligt brev. Der går brev ud til alle borgere, der ejer et stykke strandeng, hvor en af de sjældne planter gror.

I brevet får den enkelte borger oplyst, hvilke sjældne planter, der vokser på grunden og et lille hæfte med fotos og oplysninger om planterne.

"Rundt om på Fyn har en række sjældne og truede plantearter overlevet indtil videre. Med brevet til borgerne vil vi gerne gøre opmærksom på, hvilken naturskat den enkelte egentlig ejer og hjælpe den enkelte til at pleje de sjældne planter bedst muligt," siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber.

I brevet til borgerne får lodsejerne også information om, hvordan de kan få yderligere hjælp og eventuelt tilskud til at pleje naturen på deres strandenge.

Tabt natur
Mange fynske strandenge er i årenes løb blevet opdyrket. Og flere af de overlevede strandenge er blevet drænet og gødet eller er ved at gro til med tagrør og andre høje planter, fordi engene ikke længere bliver græsset.

Det betyder, at otte plantearter helt er forsvundet fra Fyns Amt, mens flere er blevet meget sjældne. Der er behov for en særlig indsats, hvis vi skal redde de tilbageværende levesteder.  

Oplysningshæfte
I hæftet, "Sjældne planter - på strandenge i Fyns Amt" er der fotos og beskrivelser af 35 sjældne planter som almindelig månerude, spæd kløver og svømmende sumpskærm.

\"Den fynske natur har været fantastisk. Og der er rester af den rundt omkring som vi skal passe på. Vi håber, at dette initiativ kan være med til at sikre, at vi også kan opleve blomsterrige strandenge i fremtiden\" siger formanden for amtets Trafik- og Teknikudvalg, Poul Weber.