I det fynske folks tjeneste

Fokus på spild sænker sygehus-ventetider

Brug af produktions-filosofien lean nedsætter ventetiden på galdestens-undersøgelser på OUH. I løbet af få måneder er ventetiden på at blive undersøgt for galdesten med ultralyd faldet fra 22 til 8 uger.

Fokus på spild sænker ventetider på Odense Universitetshospital

Toyotametoden

Redskabet til den markante udvikling er produktionsværktøjet lean, der har hjulpet til at fjerne spildtid i patientforløbet. Lean - også kendt som Toyotametoden - er et system, hvor fokus i alle sammenhænge er at minimere spild.

Dermed demonstrerer afdelingen i Odense, at det faktisk er muligt for danske hospitaler at skære toppen af ventelisterne uden at bruge flere hænder eller flere penge.

"I tre pilotprojekter har vi allerede vist, at lean kan øge produktiviteten og skære ventelisterne ned. Den effekt vil vi også kunne se på resten af hospitalet i løbet af nogle år," siger hospitalsdirektør i Odense, Jens Otto Jeppesen til bladet Ingeniøren. Han vil nu skabe Danmarks første lean-hospital, der indfører produktionsprincipperne i alle 52 afdelinger.

Det svarer på landsplan til, at op mod 450.000 flere danskere årligt kan blive behandlet på sygehusene til samme pris med de samme hænder. Sidste år blev 2.244.000 danskere behandlet på sygehusene.

Færre hænder til flere patienter

Sundhedsøkonom på Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, mener, at sygehusene nu må i gang med at bruge lean-metoden bredt. Især fordi der ikke umiddelbart er andre løsninger på sundhedsvæsnets altoverskyggende problem, nemlig at der fremover vil være færre hænder til at behandle flere patienter.
 
"Sygehusledelserne må tage initiativet. Lean er i virkeligheden bare sund fornuft sat i system, men jeg er ikke i tvivl om, det er en metode, der kan få stor betydning," siger Kjeld Møller Pedersen til Ingeniøren.
 
Han finder det afgørende, at det er de forskellige personalegrupper, der udpeger spild og uhensigtsmæssige arbejdsgange, som skal forbedres.
"Ledelsen skal sørge for, at projekterne bliver drevet af medarbejderne, der har erfaringen fra afdelingerne. Det er helt afgørende for, om Lean bliver en succes på hospitalerne," siger han.

Lean blev i første omgang udviklet i Toyotas industriproduktion som fem grundlæggende principper. For at forstå lean, må man i første omgang forstå de fem principper, som er essensen af lean. De er:
1. Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den værdikæde, hvormed råvaren tilføres værdi frem til, at kunden får dækket sit behov.
2. Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne, dvs. spild, og fjern straks de umiddelbare kilder til spild, mens der på længere sigt, i de næste skridt, 3, 4 og 5, arbejdes videre på at fjerne det resterende spild.
3. Skab flow i produktionen, sådan at produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift.
4. Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produceres og hvornår.
5. Mobilisér hele organisationen, og skab kompetencerne til at gennemføre løbende forbedringer (kaizen) med udgangspunkt i 1, 2, 3 og 4. Og placér procesansvar og kompetence i organisationen, så der sikres overblik og forbedringer af hele værdikæden fra produktidé til produktleverance, ikke kun af enkelte dele.

Kilde: Kommunikationsforum.dk