I det fynske folks tjeneste

Folk på kontanthjælp holdes ude af ghettoer som Vollsmose

Endnu en delaftale er faldet på plads på ghettoområdet. Kontanthjælpsmodtagere må ikke længere flytte til hårde ghettoer som Vollsmose.

Folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må ikke længere flytte til de hårdeste ghettoområder.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF er fredag blevet enige om endnu en delaftale på ghettoområdet.

Aftalen betyder, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ikke må flytte til de hårdeste ghettoområder. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Fremover må de altså ikke flytte til den odenseanske ghetto Vollsmose. 

- Vi tager nye værktøjer i brug for at tage et opgør med parallelsamfund i Danmark, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Jeg er derfor glad for, at der er bred politisk opbakning til at indføre et direkte forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdest belastede ghettoområder.

- Det her kan være med til at forandre ghettoområderne og sætte en stopper for parallelsamfund, som er en alvorlig trussel mod vores moderne samfund, siger han.

Læs også De Radikale: Forbyd ikke folk på kontanthjælp at bo i Odense-ghetto

Her må folk på kontanthjælp ikke flytte til:

Folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må ikke flytte til de hårdeste ghettoområder, som er defineret som de områder, der gennem de seneste fire år har været på ghettolisten.
 • Vollsmose (Odense)
 • Agervang (Holbæk).
 • Bispehaven (Aarhus).
 • Finlandsparken (Vejle).
 • Gadehavegård (Høje-Taastrup).
 • Gellerupparken/Toveshøj (Aarhus).
 • Korkærparken (Fredericia).
 • Mjølnerparken (København).
 • Motalavej (Slagelse).
 • Munkebo (Kolding).
 • Ringparken (Slagelse).
 • Skovvejen/Skovparken (Kolding).
 • Stengårdsvej (Esbjerg).
 • Sundparken (Horsens).
 • Tingbjerg/Utterslevhuse (København).
 • Tåstrupgård (Høje Taastrup).
 Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 

Ghettofri inden 2030

Det er regeringens ambition, at Danmark er uden ghettoer senest i 2030.

En række delaftaler på ghettoområdet er faldet på plads i ugens løb. Det hele begyndte tirsdag.

Her blev regeringen, S, DF og SF sammen med De Radikale enige om finansieringen af den samlede ghettoplan. Det skete i Finansministeriet.

Det her kan være med til at forandre ghettoområderne og sætte en stopper for parallelsamfund, som er en alvorlig trussel mod vores moderne samfund

Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

Herefter er der kommet delaftaler på plads i Transport-, Bygnings- og Boligminister samt i Undervisningsministeriet.

Det er forskelligt, hvilke partier der er med i de forskellige delaftaler.

Eksempelvis er der et flertal for, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 procent inden 2030.

Og kriterierne for, hvad der er en ghetto, er blevet opdateret, så ghettolisten indeholder 30 i stedet for 22 ghettoer. Det er regeringen, S, DF og SF enige om. Det har blandt andet betydet, at Korsløkkeparken i Odense nu er en del af den hårde ghettoliste. 

Der er også flertal for at indføre sprogprøver i 0. klasse. Den aftale er indgået af regeringen, S og DF.

Aftalen fredag i forhold til personer på kontanthjælp omfatter de hårdeste ghettoområder.

De er defineret som de områder, der gennem de seneste fire år har været på ghettolisten. Det drejer sig dermed om 16 områder.

Læs også Korsløkkeparken atter stemplet som ghetto: Boligselskabet bag maner bekymringer til jorden

DE NYE GHETTOKRITERIER: 

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 2.  Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
 3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
 4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet