Folketingets åbning: Sådan vil politikerne gøre Fyn til et bedre sted

På tirsdag åbner Folketinget, og det nye folketingsår begynder. De fynske politikere kommer her med deres bud på, hvordan de i løbet af det kommende år vil arbejde for at gøre Fyn til et bedre sted.

Der er flag ud af slotstårnet på Christiansborg, der er pyntet op med blomster og kongehuset er med, når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober. 

De fynske folketingsmedlemmer er klar på deres plads i folketingssalen, og her skal de i det kommende folketingsår arbejde for at gøre samfundet bedre. Men deres tanker og planer for, hvad de vil arbejde for at gøre Fyn bedre, er forskellige afhængigt af, hvilket politisk ståsted de har. 

Bedre turisme og støjskærme

TV 2 Fyn har været i kontakt med alle de 15 fynskvalgte folketingsmedlemmer for at spørge, hvad de har af planer for at gøre Fyn til et bedre sted. Planerne for det kommende år spænder lige fra at arbejde for at Fyn forbliver attraktivt for turister til støjskærme ved motorvejen.

Her kan du se, hvad de forskellige fynske MF'ere fortæller, at de vil arbejde for i det kommende år.

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Jeg vil arbejde for uddannelse på to niveauer:

- Flere tusinde fynboer mellem 15 og 29 har ikke en uddannelse, er ikke i gang med en, og har heller ikke et job. Alle skal i gang. 

- Voksen- og efteruddannelse er helt nødvendig, både for den enkelte, virksomhederne og samfundet. 

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Flere fynske unge skal have en uddannelse
- Fyn skal forblive attraktivt for turister, også når corona er overstået. 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

 

- Vi kan ikke være bekendt, at holde så mange ude fra arbejdsmarkedet. Jeg vil arbejde for, at vi får et meget mere rummeligt arbejdsmarked, så mange flere kan blive på arbejdsmarkedet, med  det som den enkelte borger kan yde. Samtidig skal vi skabe rum for de borgere, der ikke er plads til i dag. 
- Vi skal allesammen på Fyn, virksomheder, kommuner, alle på Fyn, vise resten af landet at det kan lade sig gøre, at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til mange flere i fremtiden.  Det er en win-win-situation. Det vil jeg slås for.

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Jeg vil sikre, at omkring 3000 fynske nedslidte årligt får ret til at gå tidligere på pension. Og så vil jeg som psykiatriordfører også kæmpe for, at forholdene for psykiatrien, velfærden og ældreomsorgen på Fyn løftes. Det er der stærkt brug for, da forholdene har været presset alt for længe.

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Jeg vil arbejde benhårdt for at mindske coronaens økonomiske konsekvenser for fynske virksomheder og fynske arbejdspladser. Jeg er meget meget bekymret for at de fynske ledighedstal bliver endnu højere end de i forvejen er. Jeg mærker den bekymring mange fynske familier bærer rundt på: “har både mor og far også et job i morgen” eller risikerer vi en fyreseddel. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at hjælpe fynske familier, så de ikke havner i ledighedskøen. 

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- I de kommende infrastrukturforhandlinger vil jeg gerne både have afsat penge til Odense-letbanens fase 2, og se på landevejsprincippet, så færgerne til øerne kan være billige året rundt. Der bør også være midler til støjafskærmning i Nyborg. Jeg vil arbejde for at få oprettet en funktion i Odense, der kan støtte førtidspensionister til at komme tilbage til ordinær beskæftigelse. Og så skal vi have sat penge bag en national robotstrategi.

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Min førsteprioritet er, at vi får presset regeringen til at træffe en beslutning om at etablere det 3. motorvejsspor syd om Odense. Masser af fynboer og andre spilder hver dag masser af tid på at holde i kø. Samtidigt skal der laves ordentlig støjafskærmning for motorsvejsstøjen ved Nyborg, Odense og Middelfart. Derfor vil Venstre i en kommende trafikaftale afsætte 2 mia. kr. til støjafskærmning langs motorvejsnettet – herunder de 3 steder på Fyn. Alt for mennesker lever i dag i et sandt støjhelvede, det skal der gøres noget ved og det haster.

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Jeg vil arbejde for at få igangsat arbejdet med det 3. fynske motorvejsspor syd om Odense. Vi skal også have en støjskærmpulje, til motorveje ved Odense, Nyborg og Svendborg. Og så vil jeg arbejde for det vi skal leve af i fremtiden - flere arbejdspladser, vækst og eksport.

 

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Jeg vil kæmpe for at sikre mere frihed og fleksibilitet til familierne og vores ældre medborgere. Jeg vil sætte en stopper for de helt uacceptable parallelsamfund i vores ghettoområder. Jeg vil sikre et Fyn i balance – hvor der er godt internet, lige levevilkår og dertil flere arbejdspladser både i byer og landdistrikter.

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Overskriften for mig er tryghed – sundhed og job. Vi på Fyn og øerne skal have den samme tryghed som i resten af landet. Derfor er det vigtigt, at akutbetjeningen bliver fordelt ligelig ud over hele landet. Sådan er det ikke i dag. Jeg vil arbejde for, at vi får flyttet en akuthelikopter til Assens, så beboerne på Sydfyn og øerne kan få den samme hjælp og tryghed når uheldet er ude.

- Vi skal have flere jobs til og støtte de fynske virksomheder. Gennem de senere år er der investeret massivt i udvikling og produktion af medicinsk cannabis i den fynske gartneribranche. Regeringen nøler med at få godkendt produkterne. Jeg vil presse på for at det sker, så vi kan fastholde og udvikle den fynske gartneribranche, så fynske jobs bliver bevaret og nye kommer til. Der er et kæmpe vækstpotentiale her.

 

 

 
 
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

- Det væsentligste for mig er at arbejde for at sikre gode rammer for de fynske ungdomsuddannelser. At sikre, at gymnasierne for de bogligt stærke og FGU og STU for de bogligt udfordrede har de bedste muligheder for give de unge en god uddannelse, så alle unge på Fyn får de bedste muligheder for et godt grundlag for deres videre uddannelse og arbejdsliv. 

Stil spørgsmål til politikerne

Har du ønsker til, hvad de fynskvalgte politikere skal arbejde for i det kommende år eller har du spørgsmål til deres politik, så stil dit spørgsmål herunder. I vores udsendelse klokken 19.30 på tirsdag, hvor folketinget  åbner, svarer klima- og energiminister Dan Jørgensen, Soc.dem. og folketingsmedlem fra Venstre, Marlene Ambo-Rasmussen på dine spørgsmål.