Forældre raser over forringet børnepasning

Dyrere og dårligere børnepasning i Odense får nu forældrene på barrikaderne. Forældrene er stærkt utilfredse med, at prisen for børnepasningen stiger, mens der bliver færre penge at passe børn for. Forældrebestyrelserne bebuder aktioner i næste uge.

-

Dyrere og dårligere børnepasning i Odense får nu forældrene på barrikaderne. Forældrene er stærkt utilfredse med, at prisen for børnepasningen stiger, mens der bliver færre penge at passe børn for. Forældrebestyrelserne bebuder aktioner i næste uge.


Budgetforhandlingerne i Odense Byråd onsdag aften efterlod ingen tvivl om, at der ikke bliver plads til forbedringer for dagplejen i denne omgang. Børn- og ungeforvaltningen havde ellers indstillet, at der blev afsat fem mio. kr til legestuer hos dagplejen.


Færre penge til børnene
Samtidig bliver både dagplejen og daginstitutionerne ramt af den generelle nedskæring i pristalsreguleringen af varekøb. Det betyder, at dagplejen, vuggestuer og børnehaver får én procent mindre at passe børn for til næste år.


Samtidig bliver det dyre, at få passet børnene. Taksterne til både dagplejen og daginstitutionerne stiger med 6-9 procent. Det aftale politikerne ved forrige budgetforlig.


Penge til ældre og skoler
\"Jeg kan godt forstå, at forældrene er sure, men det er vores job at prioritere. Og det ser ud til at de småpenge vi har i år, vil tilfalde ældreområdet og folkeskolen, \" siger Søren Thorsager(S).


Politikerne i byrådet har efter beskæringen af pristalsreguleringen med én procent omkring  21 mio. kr at dele ud af i år. Og det levner ingen plads til legerum i dagplejen.


\"Jeg håber, at vi kan udbygge dagplejen til næste år i stedet for, \" siger Søren Thorsager.


Opfylder ikke miljøkrav
Den melding kan forældrene ikke acceptere.


\"Når dagplejerne i dag mødes i legestuerne med vores børn, så sker det ofte under forhold, der ikke følger lovens miljøkrav. Børnene leger, spiser og sidder på potte i samme rum. Det kan vi ikke leve med, \" siger Jimmy Snerling, der er formand for Formandskabet, der repræsenterer alle forældre med børn i Odenses institutioner.


Forbereder en reaktion
Formandskabet er nu ved at forberede aktioner i næste uge, hvor de politiske partier genoptager forhandlingerne om næste uges budget.


\"Jeg kan ikke sige, hvad det ender med. Men der er ingen tvivl om, at forældrene raser over udsigten til at leve med de elendige forhold flere år endnu, \" siger Jimmy Snerling.