Forældre skal lære at vejlede deres børn

Forældre ved for lidt om erhversuddannelserne. Og det betyder frafald og for få elever. Det mener Region Syddanmark, som har igangsat en ny indsats.

Regionsrådet har netop godkendt støtte på en million kroner fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje til et projekt under Syddansk Erhvervsskole.

Tiltaget skal udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne - ikke til de unge selv, men forældrene.

- Forældrene har den største indflydelse på de unges valg af uddannelse, men de ved for lidt om, hvad især erhvervsuddannelserne indeholder af muligheder for videreuddannelse, og hvorfor erhvervsuddannelserne fravælges, siger formanden for udvalget for Region Udvikling, Lasse Krull (K).

Tusinder af unge vælger ifølge regionen den forkerte uddannelse, og det er det, der skal gøres noget ved.

- Kvalificeringen af de unges valg af uddannelse er vigtig, hvilket en dugfrisk kortlægning fra Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også viser. Denne peger på, at over 4.000 unge fra hver ungdomsårgang vælger en gymnasial uddannelse, som de aldrig kommer til at bruge til noget, siger udvalgsformanden.

Målgruppen for projektet er forældre med børn fra 6. til 9. klasse, primært i Region Syddanmark, hvor størstedelen af samarbejdspartnernes elever kommer fra.

Partnerne er Syddansk Erhvervsskole, UU Vejle, UU Odense, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og endelig Kold College.

Forældrene i projektet skal blandt andet besøge erhvervsskolerne og selv afprøve skolernes fag.