I det fynske folks tjeneste

Forældrene siger ja til en inkluderende skole

Over halvdelen af forældrene til de yngste elever vil gerne yde en ekstra for, at deres barns skole kan inkludere flere elever, end den gør i dag.

De fleste forældre vil gerne yde en ekstra indsats, så flere børn kan inkluderes i folkeskolen end det er tilfældet i dag.

Det viser en ny undersøgelse, som Gallup har foretaget for KL blandt forældre med børn i folkeskolen fra 0.-5. klasse.

Forældrenes ekstra indsats kan fx bestå af, at forældrene i højere grad involverer sig, når der er problemer i skolen. Eller at de i højere grad støtter og opfordrer deres børn til at skabe nye kammeratrelationer gennem legeaftaler.

- Det er meget positivt og glædeligt, at vi med undersøgelsen ser, at der er et potentiale og en vilje fra forældrene til at deltage aktivt i at inkludere flere børn i skolens fællesskaber. Det er afgørende, at vi har forældrene med, hvis det skal lykkes os at undlade at udskille så mange børn i folkeskolen, siger Jane Findahl, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg. 

Der er enighed blandt folkeskolens parter - Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Skolelederne, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL, KL og Folketingets partier - om, at folkeskolen skal være mere inkluderende. Øget inklusion og styrket almenundervisning er derfor allerede meget højt prioriteret i kommunerne.
 
Undersøgelsen viser samtidig, at der er et stort behov for, at skolerne informerer om, hvilke udfordringer det giver, når knap så mange børn som hidtil udskilles.

Se KL's undersøgelse her