I det fynske folks tjeneste

Foreløbig afgørelse i ældgammel forureningssag

En ældgammel forureningssag fra Svendborg nærmer sig måske en afslutning. Virksomheden Uniscrap vil efter flere års tovtrækkeri i klagesystemet blive pålagt at rydde op efter en forurening med olie og metaller. Men virksomheden har fortsat klagemuligheder.

-

En ældgammel forureningssag fra Svendborg nærmer sig måske en afslutning. Virksomheden Uniscrap vil efter flere års tovtrækkeri i klagesystemet blive pålagt at rydde op efter en forurening med olie og metaller på en grund i Svendborg. Men virksomheden har fortsat klagemuligheder.


Uniscrap har flere klagemuligheder
 

For seks år siden gav Fyns Amt Uniscrap A/S påbud om at oprense jordforureningen på virksomhedens grund. Men virksomheden ankede amtets påbud, og siden da har sagen kørt i ring mellem Miljøstyrelsen og Miljøklagenævnet.

Nu er Miljøstyrelsen endelig kommet med et udkast til en afgørelse i sagen, og den pålægger Uniscrap A/S at følge amtets påbud om oprensning af jorden for olie og metaller.

Afgørelsen træder dog ikke i kraft før både amtet og virksomheden har kommenteret afgørelsen, og hvis afgørelsen bliver endelig har Uniscrap endnu seks måneder til eventuelt at anke afgørelsen videre i til domstolene.

Dermed kan en af Fyns længste forureningssager trække ud nogle år endnu.

Uniscrap og Fyns Amt er tidligere nået til enighed om oprensning af firmaets grund i Odense.