I det fynske folks tjeneste

Forholdsregler mod fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen fastslår, at risikoen for at mennesker bliver smittet af vilde fugle er uhyre lille. Kun nær kontakt med fugle rummer en risiko. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet en række gode råd om omgang med fugle.

Kun meget nær kontakt med syge fugle rummer risiko for smitte

Hygiejne er vigtig

De generelle hygiejneråd, der gives i vejledningen, er: 

  • rør ikke ved syge eller døde fugle 
  • forklar børn, at de ikke må røre eller lege med syge eller døde fugle 
  • undgå at berøre sig selv (typisk i næsen eller øjnene) eller andre med forurenede hænder 
  • hvis man skal fjerne en enkelt død fugl, gøres dette af en voksen. Undgå direkte berøring med fuglen eller dens efterladenskaber. Der bruges engangshandsker (evt. forklæde/arbejdstøj), og fuglen lægges i en plasticpose (som når man fjerner hundeekskrementer). Posen lukkes til og smides udmed husholdningsaffaldet. Alternativt kan fuglen graves ned 
  • efterfølgende vaskes hænderne grundigt med vand og sæbe. Sæbe dræber virus. Evt. kan bruges håndsprit (70% -85%), hvis ikke der er håndvaskefaciliteter i nærheden 
  • grundig håndvask gælder også, hvis man uforvarende har rørt ved en syg eller død fugl 
  • vask i øvrigt hænder grundigt og hyppigt med sæbe, fx efter udendørs leg og før spisning 
  • rengør forurenet fodtøj 
  • vask evt. forurenet tøj med sæbe ved temperaturer, der anbefales for pågældende slags tøj og med sæbemængde svarende til vandets hårdhedsgrad.

Ikke alle fugle er smittebærere

Fugleinfluenza er farlig for mange fuglearter, men ikke alle arter. For eksempel ikke de småfugle, der kommer i haverne.

Det har vist sig, at visse andre dyr, feks. katte, kan blive syge af fugleinfluenza. Risikoen, for at mennesker kan blive smittet af katte, anses dog for at være ekstrem lille.