Formand: Jeg har aldrig lovet at sælge Totalbanken

Totalbankens bestyrelse har aldrig lovet, at den ville forsøge at sælge eller fusionere Totalbanken. Det påstår to utilfredse aktionærer ellers. De vil have undersøgt muligheden for et salg nu.

Ifølge de to utilfredse aktionærer i Totalbanken, Heine Delbing og og Michael West Hybholt, stillede bankens bestyrelse helt tilbage i 2012 dem i udsigt, at den ville undersøge muligheden for et salg.

quote Jeg har ofte fået spørgsmålet omkring salg eller fusion, men det har hele tiden været bestyrelsens holdning, at vi naturligvis har været åbne for dialog, men ikke for aktivt at søge salg eller fusion.

Poul Fischer, formand, Totalbanken.

De to aktionærer forsøger nu gennem en ekstraordinær generalforsamling at få Totalbanken solgt eller fusioneret med et andet pengeinstitut. Det kom frem tirsdag.

Men nu tager Totalbankens formand, Poul Fischer, til genmæle. Han har aldrig lovet Heine Delbing og og Michael West Hybholt, at bestyrelsen ville arbejde hen imod et salg af banken.

- Det har vi aldrig stillet Heine Delbing og Michael West Hybholt i udsigt. Jeg har ofte fået spørgsmålet omkring salg eller fusion, men det har hele tiden været bestyrelsens holdning, at vi naturligvis har været åbne for dialog, men ikke for aktivt at søge salg eller fusion, siger Poul Fischer til TV 2/Fyn.

Til Finanswatch onsdag sagde Michael West Hybholt ellers:

- Præmissen for, at Heine Delbing og jeg ønskede at deltage i kapitaludvidelsen, var, at bestyrelsen var ret åbne omkring, at når man var i øjenhøjde med konkurrenterne, ville man være villig til at deltage i en konsolidering.

Men det er altså ifølge bestyrelsesformanden ikke rigtigt.

I stedet arbejder banken på en kapitaludvidelse, som ifølge planen skal godkendes på en ektraordinær generalforsamling 22. august.

- I bankens bestyrelse arbejder vi for en forhøjelse af bankens aktiekapital. Det skal sikre, at vi i banken har tilstrækkelig kapital til at understøtte den fortsatte vækst i banken. Derudover skal kapitaludvidelsen sikre, at vi er klar til at imødegå de øgede kapitalkrav, vi stilles over for i de kommende år. Derfor står salg af banken ikke højt på bestyrelsens dagsorden, og jeg vil derfor gerne præcisere, at vi i bestyrelsen ikke er aktivt opsøgende omkring eventuelt salg af banken, siger Poul Fischer.

Formand: Behov for lokal bank

Men hvordan forsvarer I den aktieemission, I foreslår, når den nu kan gå hen og udvande værdien af bankens eksisterende aktier?

- Der er ikke tale om, at de nuværende aktionærer mister værdier, hvis de deltager i kapitaludvidelsen. Den måde, vi vil gennemføre kapitaludvidelsen på, er i øvrigt den samme, som vi anvendte i 2012.

Delbing og Hybholt mener ikke, at Totalbanken har størrelsen til at fortsætte på længere sigt. Er der ikke en vis ræson i, at det måske var klogt at branchekonsolidere Totalbanken?

- Det er vi i bestyrelsen ikke enige i. Vi ser, at der også i fremtiden er behov for Totalbanken i bankens markedsområde. Og det er derfor, vi har indledt arbejdet med en kapitaludvidelse, som skal sikre bankens fortsatte vækst. Vi har i bestyrelsen således fokus på at sikre det lokale nærvær, lokale arbejdspladser, understøttelse af den lokale udvikling i bankens markedsområde, og at gøre dette på en måde, som er til gavn for bankens aktionærer, kunder og samarbejdspartnere. Bestyrelsen har samtidig besluttet ikke at indgå i en branchekonsolidering.

Tidligere på sommeren blev Totalbanken vurderet som landets mindst solide. Hvor solid vil du vurdere, at banken er?

- Totalbanken er solid, men vi har et ønske i bestyrelsen om at skabe endnu bedre muligheder for, at vi har tilstrækkelig kapital til at understøtte den fortsatte vækst i banken. Derudover skal kapitaludvidelsen sikre, at vi er klar til at imødegå de øgede kapitalkrav, vi stilles over for i de kommende år, siger Poul Fischer.