I det fynske folks tjeneste

Formandsskab på plads i Middelfart Sparekasse

Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse har tirsdag konstitueret sig. Allan Buch blev genvalgt som formand.

Onsdag 26. april blev første ordinære bestyrelsesmøde afholdt efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. marts 2011.

Allan Buch blev genvalgt som formand, og det nytiltrådte bestyrelsesmedlem Søren Andersen blev valgt som ny næstformand.

Uro i bestyrelsen

Bestyrelsesformand i Middelfart Sparekasse Charlotte Szocska forlod i marts posten. Det gjorde hun efter en intern strid i bestyrelsen, der også betød at næstformand Michaela Otto efterfølgende også måtte forlade bestyrelsen.

Allan Buch er 49 år, ejer af Skrillinge Strand Bundgarnsfiskeri. Herudover besidder Allan Buch en række tillidshverv, blandt andet som arbejdende bestyrelsesformand i Bælternes Fiskeriforening og som formand for bestyrelsen i Ulykkesforsikring for Dansk Fiskeri.

Søren Andersen er 63 år og netop pensioneret fra et job som kommunaldirektør i Middelfart Kommune.