Forskning i antiterror på SDU

Syddansk Universitet er i front med oprettelsen af Europas første antiterrorforskningslab.

Counter Terrorism Research Lab skal hjælpe regeringer og efterretningstjenester med at forudsige og forhindre terrorisme.

Der skal udvikles nye og bedre metoder til at reagere på terrortrusler og dermed redde menneskeliv, uanset hvorhenne i verden.

I forvejen har verdens efterretningstjenester hver for sig samlet enorme mængder oplysninger fra forskellige kilder.

For at udnytte det omfattende materiale, skal oplysningerne behandles.

Derfor vil forskerne på Syddansk Universitet udvikle nye matematiske modeller og databehandlingsmetoder, som kan analysere oplysningerne, så man kan beregne effekten af antiterroroperationer og -strategier.

Initiativtager til Counter Terrorism Researc Lab er lektor Nasrullah Memon, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU.

Det bliver officielt indviet d. 26. oktober på Odense rådhus og åbningen markeres med en international workshop d. 27. og 28. oktober på SDU med deltagelse af en række førende forskere indenfor terrorbekæmpelse.