Forslag: Hilsepligt i Vollsmose

Beboerne i Odense-bydelen Vollsmose skal medvirke aktivt i at dæmme op for de uromagere, der præger bydelen og skaber utryghed for det altovervejende fredelige flertal. Det er planen med et tryghedskatalog, som onsdag aften præsenteres på et møde for beboerrepræsentanter, politi, skoler og boligforeninger. Rådet foreslår blandt andet \"hilse-pligt\" i området.

-

Beboerne i Odense-bydelen Vollsmose skal medvirke aktivt i at dæmme op for de uromagere, der præger bydelen og skaber utryghed for det altovervejende fredelige flertal. Det er planen med et tryghedskatalog, som onsdag aften præsenteres på et møde for beboerrepræsentanter, politi, skoler og boligforeninger.

Baggrunden er episoder med stenkast mod fredelige klubaftener i bl.a. den lokale frimærkeforening. Det fik borgmester, Anker Boye (S), til at kræve mere politi til Vollsmose.

Politiledelsen på Fyn fastslog imidlertid, at det ikke er politiets opgave at løse sociale problemer. I stedet forsøger det nystiftede Vollsmose-sekretariat nu at forene beboerne om et fælles regler for god opførsel.

50 sætter dagsordenen
\"Der bor 11.000 mennesker i Vollsmose, og vi er godt trætte af, at de samme 50 ballademagere gang på gang sætter dagsordenen. Hvis vi viser udadtil, at vi andre 10.950 beboere står sammen, så fatter ballademagerne måske, at vi mener det alvorligt, \" siger Jens Georgsen, formand for Vollsmoserådet, der repræsenterer beboerne.

Hilsepligt
Blandt de foreløbig forslag fra sekretariatet er:

  • Hilsepligt
  • Alsang
  • Regler mod graffiti, hærværk og trusler
  • Tryghedslogoer til beboerne
  • Bedre belysning
  • Bomme og Bump på stier
  • Idevæg mod mobning og vold
  • Videoovervågning
  • Fælles regler og holdninger blandt pædagoger
  • Information på mange sprog