I det fynske folks tjeneste

Forslag om torturcenter kommer først til foråret

Det bliver først til marts 2002, at Fyns Amt skal behandle et forslag om et rehabiliteringscenter for flygtninge, der har været udsat for tortur, før de kom til Danmark. Det er ellers flere år siden, at embedsmændene i Fyns Amt udarbejdede et forslag første gang.

-

Det bliver først til marts 2002, at Fyns Amt skal behandle et forslag om et rehabiliteringscenter for flygtninge, der har været udsat for tortur, før de kom til Danmark. Det er ellers flere år siden, at embedsmændene i Fyns Amt udarbejdede et forslag første gang.


Allerede i 1998 lå der et forslag klar, om hvordan 30 flygtninge på Fyn kunne behandles for deres traumer uden at skulle udenfor øen, som det hidtil er sket. Men Integrationsloven skabte tvivl om, hvor ansvaret for behandlingen lå, og forslaget røg i skuffen.


Skyld i sociale problemer
Man regner med, at 20-30% af flygtningene har været udsat for tortur. Det er dog kun de sværest ramte, der har brug for fysisk, psykisk og social hjælp på habiliteringscentrene. Ubehandlede traumer menes at være skyld i en del af de sociale problemer, som man blandt andet ser hos flygtningefamilier i Vollsmose.


I øjeblikket er der lange ventetider for de fynske flygtninge, når de skal have hjælp på for eksempel rehabiliteringscentret i Haderslev.


På den igen
Også Odense Kommune har for nylig arbejdet på et forslag til et rehabiliteringscenter, men nu tyder udmeldinger fra Regeringen på, at ansvaret ryger tilbage til amterne.


Derfor fik afdelingschef Karen Thomsen fra Rehabiliteringsafdelingen i Fyns Amt i sidste uge besked på, at hendes kontor skal udarbejde et nyt forslag til et center. Et center, der skal etableres i amtsligt regi.


\"Vi holder det første møde i morgen. Og så skal vi have kigget på de gamle forslag for at finde ud af, hvem der skal hjælpe med at få lavet et nyt forslag. Det kan for eksempel være Odense Kommune og Dansk Flygtningehjælp\", siger Karen Thomsen.


Forslaget skal fremlægges i forbindelse med næste budgetforhandling. Det finder sted i marts 2002.


Embedsmændene holdes i ørene
Lykke Debois fra SF, der spurgte til rehabiliteringscentret på amtsrådsmødet mandag, er umiddelbart tilfreds med beskeden om, at embedsmændene nu er i gang med at kigge på hjælpen til flygtningene.


\"Men vi taler om nogle mennesker, der har det utrolig dårligt, og som ikke har nogen stemme i offentligheden. Jeg vil bide mig fast i emnet og løbende bede om orientering om arbejdet med et center\", siger Lykke Debois.