Forslag: Søfartsstyrelsen til Svendborg

200 ekstra arbejdspladser kan blive tilført Sydfyn. I hvert fald hvis det lykkes for det fynske folketingsmedlem Kaj Stillinger (SF) at få overbevist partierne bag det kommende finansforlig, at Søfartsstyrelsen skal flyttes til Svendborg.

-

200 ekstra arbejdspladser kan blive tilført Sydfyn. I hvert fald hvis det lykkes for det fynske folketingsmedlem Kaj Stillinger (SF) at få overbevist partierne bag det kommende finansforlig, at Søfartsstyrelsen skal flyttes til Svendborg.


Kaj Stillinger håber på at få opbakning fra de øvrige fynske folketingskandidater til sit forslag. Forhandlingerne om Finansloven er sat i bero her under valgkampen, men så snart et nyt Folketing er sammensat, skal medlemmerne i gang med at få stykket Finansloven for næste år sammen.


\"Der ligger en principbeslutning om, at vi skal have flere offentlige styrelser og nævn flyttet ud til provinsen\", siger Kaj Stillinger.


\"På baggrund af at Sydfyn døjer med at være udkantsområde, vil det være oplagt at lægge Søfartsstyrelsen i Svendborg og dermed få tilført 200 reelle jobs\", siger Kaj Stillinger.