Forsøgsmillioner til Odense: Ålegræs og tang skal redde livet i fynsk fjord

Der skal reetableres ålegræs og dyrkes tang i blandt andet Odense Fjord. Folketinget har afsat i alt 34 millioner kroner til forsøget, der skal afklare om havplanterne kan forbedre vandmiljøet.

Ålegræs og tang har muligvis en positiv indvirkning på miljøtilstanden i de danske fjorde. Derfor har Folketinget tirsdag afsat 34 millioner kroner til et forsøg, der skal klarlægge om havplanter har en gavnlig virkning på miljøet i fjordene. 

- Med afsæt i landbrugsaftalen sætter vi nu gang i forsøg med ålegræs og tang, som kan være gode konkrete løsninger til forbedringer af vandmiljøet i fjordene. Vi ser frem til afrapportering i 2024, så resultaterne af forsøgene kan indgå i arbejdet med at sikre godt vandmiljø i fjordene og understøtte den danske landbrugs- og fødevareproduktionen i fremtiden, siger folketingsmedlem Erling Bonnesen fra Venstre. 

I Odense Fjord er udplantningen af ålegræs allerede i gang, da fynske kommuner har afsat over tre millioner kroner til et forsøg. Med dagens bevilling bliver det muligt at plante endnu mere tang og ålegræs. 

- Vi er nødt til at plante ud for fuld skrald, så vi kan se om det har en gavnlig effekt på reduktionen af næringsstoffer i fjorden, siger Torben Povlsen, der er formand for landbrugsorganisationen Centrovice og med i Odense Fjord Samarbejdet, der til formål at forbedre miljøet i Odense Fjord.

Det er partierne, der er med i landbrugsaftalen fra sidste år, der nu vil gennemføre forsøg med ålegræs og tang.

- Livet under havets overflade i vores kystvande og fjorde er under pres. For der er alt for store mængder næringsstoffer, der finder vej ud i vores vandmiljø. Derfor er vi med den store brede landbrugsaftale fra sidste efterår blevet enige om, at kvælstofudledningen skal reduceres markant. 

- Der er mange initiativer fra aftalen, der er ved at blive til virkelighed og her er forskningsprojektet ét af dem, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Når kvælstof spredes som gødning på markerne, kan en del af det, der ikke optages i afgrøderne, blive udvasket og ende i vandmiljøet. Her virker kvælstof også som gødning – bare for algerne. For mange alger i vandet kan resultere i iltsvind, hvilket kan dræbe plante- og dyrelivet på havbunden.

Udover Odense Fjord vil forsøget også blive gennemført i Gamborg, Kolding, Horsens og Vejle Fjord.

Forsøget skal dokumentere om der er miljøeffekter ved dyrkning af både ålegræs og tang. Forskerne skal efterfølgende måle om planternes optager kvælstof og fosfor, og om planterne binder CO2.

Projektet er samtidigt et naturgenopretningsprojekt, fordi ålegræs og tang er levesteder for både fisk og smådyr, hvilket gavner biodiversiteten.

Resultatet af forskningsprojektet skal indgå, når der i 2023 og 2024 skal gøres status for, hvordan det går med indsatsen for at reducere kvælstof og hvordan en eventuel resterende indsats skal tilrettelægges. 

Her skal det vurderes, om indsatser med ålegræs og tang kan udbredes til flere steder i landet.