Forsøg med førstehjælp sammen med køreundervisning

Fynboer bliver de første, der skal lære førstehjælp samtidig med at de tager kørekort. ASF-Dansk Folkehjælp og Dansk Kørelærer-Union står bag et pilotprojekt, som det næste år skal lære danskerne førstehjælp.

-

Fynboer bliver de første, der skal lære førstehjælp samtidig med at de tager kørekort. ASF-Dansk Folkehjælp og Dansk Kørelærer-Union står bag et pilotprojekt, som det næste år skal lære danskerne førstehjælp.

Alle kørekortskursister på Fyn - 3300 om året - får tilbuddet om at komme på et gratis førstehjælpskursus, samtidig med, at de tager kørekortet.

Formålet med pilotprojektet er at undersøge interessen for at førstehjælp gøres obligatorisk i sammenhæng med køreundervisningen.

Var førstehjælp i sammenhæng med kørekort obligatorisk, ville yderligere 60.000 årligt blive uddannet i førstehjælp - en væsentlig forøgelse af førstehjælpsberedskabet i Danmark.  

Pilotprojektet er støttet økonomisk af Forebyggelses og Sundhedsudvalget i Fyns Amt, Foreningen Østifterne og Beredskabsstyrelsen. Sammenlagt har de 3 interessenter indskudt 1.5 millioner kr. for at pilotprojektet kan gennemføres.