I det fynske folks tjeneste

Forsøg med interaktive færdselstavler

Snart vil fynske trafikanter få hjælp fra færdselstavlerne, hvis det kniber med at overholde færdselsreglerne. Vejvæsenet i Fyns Amt vil opstille flere aktive færdselstavler, der blinker og lyser, når bilisterne overtræder reglerne. 

-


Hastighedsgrænsen kan ændre sig i løbet af dagen

Snart vil fynske trafikanter få hjælp fra færdselstavlerne, hvis det kniber med at overholde færdselsreglerne. Vejvæsenet i Fyns Amt vil opstille flere aktive færdselstavler, der blinker og lyser, når bilisterne overtræder reglerne. 

I første omgang har Vejvæsenet planer om at opstille tre aktive færdselstavler forskellige steder på Fyn.

Ved Hårslev Skole i Søndersø vil bilisterne fremover få hjælp fra en aktiv hastighedstavle. Skolen ligger på en landevej, hvor hastighedsgrænsen er 70 km/t. Med den nye interaktive tavle bliver det muligt at nedsætte hastigheden til 40 km/t, når der er mange elever på skolevejen. Samtidig fortæller tavlen med blink, hvis bilisten overskrider hastighedsgrænsen på 40 eller 70 km/t.

På landevejen ved Sandager på Midtfyn vil Vejvæsenet opsætte en tavle, der reagerer på for stærk kørsel gennem et skarpt venstresving. I dag fortæller en færdselstavle, at den anbefalede hastighed gennem kurven er 70 km/t, men mange bilister kører alligevel for stærkt gennem svinget.

Den nye tavle kan ved hjælp af radardetektorer aflæse bilernes hastighed gennem kurven, og hvis hastigheden overskrider de anbefalede 65 km/t begynder tallene på tavlen at blinke. Hvis den høje hastighed fortsætter gennem kurven vil også baggrunden på skiltet begynde at blinke.  De aktive kurveafmærkninger vil blive sat op i begge sider af vejen.

Den tredje interaktive færdselstavle bliver sat op i et kryds i Broby, der har status som en sortplet, fordi der sker mange ulykker. Siden 1999 er 14 personer blev kvæstet i krydset mellem Assensvej og Allerupvej, fordi bilisterne fra Allerupvej overser, at de har vigepligt.

Et nyt aktivt \"Fuld Stop\"-skilt skal ved hjælp af radardetektorer øge bilisternes opmærksomhed på det farlige kryds. Når en bilist nærmer sig krydset vil lysdioderne i stop-skiltet blive aktiveret, og skiltet vil lyse op.

De interaktive færdselstavler er et forsøg, og tavlerne vil hele tiden blive overvåget. Vejvæsenet vil samtidig evaluere effekten ved at fortage målinger på strækningerne før og efter opsætningen af skiltene.

De tre skilte koster hver især mellem 250 og 350.000 kroner.