Forstærket indsats mod sygefravær

Ansatte i Odense Kommune skal fremover sygemelde sig direkte til deres ledere. Det er et af forslagene i en forstærket indsats mod et for højt sygefravær i Odense Kommune.

-

Ansatte i Odense Kommune skal fremover sygemelde sig direkte til deres ledere. Det er et af forslagene i en forstærket indsats mod et for højt sygefravær i Odense Kommune.

Selvom Odense Kommune de seneste par år har sat særlig fokus på medarbejdernes sygefravær er medarbejderne stadig alt for ofte syge.

14 dages fravær
De seneste tal viser, at sygefraværet faldt en smule sidste år, men stadig er højere end i 2001.  I alt havde de 16.500 ansatte i kommunen 229.359 sygedage sidste år. Det svarer til hver enkelt medarbejder i gennemsnit var syg næsten 14 dage.

Siden 2001 har Odense Kommune haft en særlig strategiplan, der har haft som mål at reducere sygefraværet i kommunen. Men nu vil politikerne forstærke indsatsen.

Sygemelding til leder
Borgmesterforvaltningen forslår blandt andet, at den forebyggende indsats for et bedre arbejdsmiljø bliver styrket.

Derudover er det tanken at sygemelding fremover skal ske direkte til den ansvarlige leder eller afdelingsleder. Formålet er at give lederne større indsigt i årssagen til fraværet. Samtidig vil kommunen vurdere om proceduren for dokumentationen af fraværet skal ændres.