Første spæde start på ekstra motorvejsspor

Vejdirektoratet er begyndt på foreberedelserne til at udbygge motorvejen fra Odense til Middelfart fra de nuværende fire til seks spor. Debatoplæg om byggeriet offentliggøres 13. december. 

Lang vej endnu

Vejdirektoratet er ved at tage hul på en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet). Den skal indgå i en høringsfase, og når den er afsluttet sendes projektet til transport- og energiministeren i slutningen af 2007. 

Planen er at tage fat på udbygningen af den første strækning fra Odense SØ til Odense V fra 2009.

I første omgang har Vejdirektoratet lavet et debatoplæg om byggeriet, som kan ses på direktoratets hjemmeside eller afhentes i Straksbutikken på Odense Slot fra 13. december.

Voldsom trafikstigning

Udbygningen af motorvejen mellem Odense og Middelfart har længe været et stort, fynsk ønske.

Trafikken på strækningen er steget 90% fra 1990 til 2004. Ikke mindst Storebæltsbroen har medvirket til en kolossal stigning.

Et flertal i Folketinget aftalte i 2003 at udbygge vejen med et spor i hver kørselsretning.

Der er afsat en milliard kroner til projektet, hvilket langtfra er nok. Den resterende financiering skal aftales på de årlige finanslove.

Vejdirektoratets hjemmeside