Fortidens fynboer findes langs motorvejen

Onsdag den 26. oktober begynder arkæologer fra Odense Bys Museer at undersøge jorden udvalgte steder ved den kommende motorvejsudbygning mellem Nørre Aaby og Middelfart.

Arkæologerne begynder med at grave søgegrøfter syd for Staurby ved den vestligste del af motorvejsprojektet.

Hvis søgegrøfterne afslører væsentlige spor fra fortidens mennesker, bliver en egentlig udgravning sat i gang.

Vikinger boede nær motorvejen

De omkring ti kilometer motorvej mellem Nørre Aaby og Middelfart skal udbygges.

Vejarbejdet starter foråret 2012 med udvidelser af broerne, men inden maskinerne kan komme i gang, er det vigtigt at området for de nye spor bliver undersøgt for eventuelle betydningsfulde levn fra fortiden.

Tidligere udgravninger har afsløret mange spændende fund i mulden omkring motorvejen.

Blandt andet er det slået fast, at landsbyen Skrillinge ved Middelfart er grundlagt helt tilbage i vikingetiden (ca. 800 e.Kr), og at der også i ældre jernalder (500 f.Kr - 400 e.Kr) har boet mennesker i området.
I Nørre Aaby syd for Asperup lige nord for motorvejen har museet desuden fundet et meget velbevaret moseskelet fra ældre jernalder (omkring år 0).

Det er Odense Bys Museers håb, at også de kommende udgravninger vil give god mulighed for at kigge fortidens mennesker over skulderen.

De mange tidligere fund tyder på fornuftige chancer for igen at støde på spændende efterladenskaber, mener arkæolog fra Odense Bys Museer Jakob Bonde.

- Vi ved, at der er noget at komme efter, og vi ser meget frem til at komme i gang. Forhåbentlig gemmer der sig yderligere et par overraskelser under mulden, siger han.