Fortsat forurenet vand i Gudbjerg

500 familier i Gudbjerg må leve med forurenet drikkevand to-tre uger endnu. Vandværket har fundet forureningskilden, men kan ikke udbedre fejlen de første par uger.

-

500 familier i Gudbjerg må leve med forurenet drikkevand to-tre uger endnu.


Vandværket har fundet forureningskilden, men kan ikke udbedre fejlen de første par uger. Forureningen med colibakterier blev afsløret ved en rutinemæssig undersøgelse 28. januar, og brugerne fik straks påbud om at koge alt vand fra vandværket.


I følge teknisk chef Søren Vestergaard fra Gudme Kommune stammer de høje koncentrationer af colibakterier fra vandværkets rentvandsbeholdere.


Beholderne skal nu tømmes, tjekkes for utætheder og forsynes med nye dæksler.


Tidligst i slutningen af uge 8 eller i starten af uge 9 vil de 500 berørte familer kunne tappe rent drikkevand. Indtil da skal familierne fortsat koge alt drikke- og husholdningsvand.