I det fynske folks tjeneste

Forurening kortlagt: Snarlig afgørelse om Lynfrosten-byggeri

Dansk Miljø Rådgivning klar med omfattende boringer og forurenings-undersøgelser til Region Syddanmark. Regionen lover hurtig afgørelse.

Inden sommerferien afgør Region Syddanmark i hvilket omfang, der kan bygges et nyt detailhandelscenter på den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg.

Dansk Miljø Rådgivning er netop blevet færdig med analyser af 99 jordprøver og 38 grundvandsprøver af forureningen på grunden. Derudover er der udført 15 poreluftmålinger jævnt fordelt på ejendommen på Storebæltsvej.

Philipsen Gruppen fra Viborg, der ejer grunden, bad i 2018 Dansk Miljø Rådgivning A/S om at gennemføre en undersøgelse af forureningsforholdene på Storebæltsvej 10, Nyborg med henblik på at opføre et detailhandelscenter.

Læs også Nye boringer: Massiv forurening på Lynfrosten-grund

Forureningen stammer fra dengang det kommunalt ejede Tjærekompagniet havde henholdsvis tjære-, fenol- og kreosot-produktion på grunden.

Undersøgelserne, der nu er blevet færdige, viser, at jord og grundvand er forurenet med kulbrinter, herunder phenoler og chlorphenoler, tjærestoffer mm, på den del af ejendommen, hvor tjærefabrikken var placeret.

Forureningen i grundvandet er spredt mod nordøst udenfor ejendommens skel, hedder det i en pressemeddelelse fra Philipsen Gruppen.

Undersøgelserne på Lynfrosten-grunden slår dog også fast, at det primære grundvand på grunden, der findes fra 10 meters dybde og længere ned, kun er meget svagt påvirket af de tidligere aktiviteter på ejendommen, og at den østlige og vestligste del af ejendommen ikke er påvirket af de tidligere tjæreaktiviteter.

Området, hvor fabrikken har haft produktion, fylder ifølge Dansk Miljø Rådgivnings egen kortlægning et forholdsvis stort areal på grunden. Se kortet herunder:

Tjærefabriken lå inden for det gule område. Områderne på begge sider - inden for det røde område - er ikke påvirket af tjæreaktiviteterne, oplyser Philipsen Gruppen.

Dansk Miljø Rådgivning har også undersøgt udsivningen af forskellige forureningsstoffer og beregnet risikoen for overfladevand i området, men oplyser ikke mere præcist om konklusionerne i pressemeddelelsen.

Dansk Miljø Rådgivning oplyser til TV 2/Fyn, at man ikke har nogen selvstændig holdning til, hvor og hvor meget, der kan bygges på grunden.

Det er alene op til myndighederne at afgøre, oplyser firmaet.

Lotte Krog Iversen, diplomingeniør hos Region Syddanmark, oplyser til TV 2/Fyn, at regionen formentlig inden sommerferien kan komme med et endeligt svar på det spørgsmål.

Det er regionen, der skal påse, at et kommende byggeri ikke påvirker overfladevand i området med forurening fra grunden eller lægger hindringer i vejen for en eventuelt senere oprydning på området.

Nyborg Kommune skal beslutte, om der kan gives byggetilladelse til et kommende detalhandelscenter - herunder om der er sundhedsrisiko for ansatte eller brugerne af et kommende centerbyggeri.