Forurening truer grundvandet i Søndersø

Grundvandet i Søndersø skal nu beskyttes, fordi vandet er truet af både pesticid og nitratforurening. Derfor laver Fyns Amt nu et storstilet indsatsplan for Søndersø.

-

Grundvandet i Søndersø skal nu beskyttes, fordi vandet er truet af både pesticid og nitratforurening. Derfor laver Fyns Amt nu et storstilet indsatsplan for Søndersø.

Det er Søndersø Vandværks kildeplads, der er hårdt truet - ikke blot af pesticid- og nitratforurening, men også af 31 forurenede grunde tæt på kildepladsen.

Derfor er det nødvendigt at flytte - og det kommer til at koste mellem 3 og 7 millioner kroner.

Amtet foreslår at kildepladsen bliver flyttet enten vest eller nordvest for Søndersø. Det skal politikerne i amtets trafik- og miljøudvalg tage stilling til ved deres møde torsdag.