Fra i dag kan du brevstemme: Sådan gør du

Fra tirsdag kan du brevstemme på Borgerservice til kommunal- og regionalvalget. Det afholdes 16. november.

Tirsdag er der præcis seks uger til, at vi skal til stemmeurnerne for at stemme til kommunal- og regionalvalget 16. november.

Det betyder, at man fra tirsdag kan vælge at brevstemme.

Vælger du at brevstemme, skal du typisk møde op på Borgerservice. Når du har stemt, skal stemmesedlen til kommunalvalget i en blå kuvert og den til regionalvalget i en gul kuvert.

Skal du brevstemme andre steder end på Borgerservice - for eksempel på sygehuset, hvis du er indlagt - skal du vente til tre uger før valget.

Regner ikke med stor stigning

Verden rundt har vi set valg blive påvirket af coronapandemien. Blandt andet er der sket en stigning i brevstemmer flere steder, som nogle mener skyldes pandemien.

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener ikke, at vi vil se en stor stigning i antallet af brevstemmer ved kommunal- og regionalvalget.

Han påpeger, at danskerne over de seneste 20 år i forvejen er blevet rigtig glade for at brevstemme.

Ved seneste kommunalvalg i 2017 var 5,7 procent af de gyldige stemmer brevstemmer. Otte år før var det 3,4 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Derfor mener Roger Buch, at den store stigning allerede er sket.

- Det skyldes uden tvivl, at det er blevet sværere at stemme på selve valgdagen, tilføjer han.

Ser ud, som det plejer

Roger Buch mener, at den største grund til stigningen er nedlæggelse af valgsteder. Vi er gået fra omkring 2.000 valgsteder til under 1.400 siden 2000, fortæller han.

Ifølge Roger Buch er en anden grund, at kommunerne gør meget for at gøre borgerne opmærksomme på, at de kan brevstemme.

Han mener dog, at det på mange måder er selvmodsigende, fordi valgsteder typisk bliver nedlagt for at spare penge, men brevstemmer er meget dyrere.

Uanset om du vil brevstemme eller møde op på et valgsted 16. november, skal du ikke forvente, at valget ser meget anderledes ud, end det plejer, på trods af corona.

Indenrigs- og Boligministeriet oplyser i et skriftligt svar til Ritzau, at ministeriet på nuværende tidspunkt ikke har besluttet at indføre særlige foranstaltninger.

- Men ministeriet følger situationen nøje og er i dialog med kommunerne, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen om behovet for ændrede retningslinjer, lyder det.

Sådan brevstemmer du: