Fra sygdom til speciallæge på kun 14 dage

Langeskov Kommune går nu til kamp mod de stigende udgifter til sygedagpenge. Langeskov-borgerne kan fremover blive undersøgt hos speciallæger i løbet af blot 14 dage. I øjeblikket kan det tage op til et halvt år.

-

Langeskov Kommune går nu til kamp mod de stigende udgifter til sygedagpenge. Langeskov-borgerne kan fremover blive undersøgt hos speciallæger i løbet af blot 14 dage. I øjeblikket kan det tage op til et halvt år.

Dermed håber kommunen at spare penge til udgifter på sygedagpenge-området. Hvis ventetiden er for lang risikerer kommunens syge borgere at miste arbejdet på grund af langtidssygemelding.

Det er kommunens samarbejde med Medicinsk Test Center, der fremover skal sikre indbyggerne i Langeskov Kommune hurtig adgang til speciallæger. Medicinsk Test Center samarbejder med speciallæger over hele landet, hvor diagnosticeringen så sker. Centret har specialiseret sig i sygdomme i bevægeapparatet som eksempelvis rygproblemer.

\"Først og fremmest er jeg på de berørte borgeres vegne glade for, at vi nu i Langeskov Kommune finder et alternativ til den ofte smertefulde og lange ventetid, der er i det offentlige sundhedssystem, inden man kan komme igennem en speciallægeundersøgelse og efterfølgende behandling\", siger Ejvind Høyer Nielsen, der er borgmester i Langeskov.

Borgerne i Langeskov kommer ikke foran på ventelisten til speciallæger. Aftalen med Medicinsk Test Center betyder, at speciallægerne udfører arbejdet i deres fritid.