I det fynske folks tjeneste

Fra Teknisk Skole til Syddansk Erhversskole

De to tekniske skoler i Odense og Vejle, vil fremover komme til at hedde Syddansk Erhversskole, da fusionen mellem de to skoler er en realitet.

Navnet skal være med til at signalere at skolerne dækker et stort område, både geografisk og med hensyn til uddanelsesudbud.

- Vi har valgt at tilpasse navnet til det, vi er, nemlig en uddanelsesinstitution, der ikke kun har tekniske uddannelser, men f.eks. også tilbud inden for levnedsmidler, service og kommunikationsfagene, fortæller Niels Henning Olsen, som bliver direktør for den fusionerede skole.

Sikrer fremtiden

Med navnet fremtidssikrer man den nye organisation, hvis markedsområde en gang i fremtiden måtte blive endnu større, f.eks. ved fusion med flere erhvervsskoler i den syddanske region.

- Udviklingen går imod større uddannelsesinstitutioner, der skal have mange specielle kompetencer og et stort uddannelsesudbud, og vi er åbne over  for samarbejdet med andre skoler, siger Niels Henning Olsen.

I praksis vil skolerne implementere deres nye navn, så snart Undervisningsministeret har godkendt fusionen. Det forventes at ske i foråret 2008.

Efter fusionen vil den samlede skole udbyde 32 forskellige erhvervsuddannelser, seks videregående uddanelser og have Danmarks største tekniske gymnasium. Den nye organisation vil have omkring 830 ansatte og årligt omsætte for mere end 580 millioner kr.