Fremgang for Albani

Det går bedre for Albani Bryggerierne efter at det fynske bryggeri er blevet overtaget af bryggeri-gruppen. Underskuddet faldt sidste år i forhold til forrige år.

Underskuddet blev mindre

Det går bedre for Albani Bryggerierne efter at det fynske bryggeri er blevet overtaget af bryggeri-gruppen. Underskuddet faldt sidste år i forhold til forrige år.

Underskuddet i 2000 blev på 32.000 kr. Året før var underskuddet 59 mio. kr. Før skat blev resultatet et underskud på 4,7 mio. kr. mod et underskud på 89,7 mio. kr. i 1999.

Men selvom regnskabet er bedre end forrige år, så er det ikke så godt som forventet. I november håbede Albani at kunne præstere et mindre overskud, men fratrædelsesgodtgørelser til medarbejdere har udhulet det forventede overskud.

Regnskabet betyder, at aktionærerne heller ikke får udbytte i år, men til næste år håber Albani på et overskud før skat på 0-10 mio. kr.