Fremgang og nyt navn til Amtssparekassen

Amtssparekassen FYN A/S præsenterede tirsdag et årsregnskab med et resultat på over 187 mio. kr.  Årsresultatet viser markant fremgang og bliver af banken betegnet som tilfredsstillende. Samtidig bebuder Amtssparekassen et navneskift til Fionia Bank A/S.

-

Amtssparekassen FYN A/S præsenterede tirsdag et årsregnskab med et resultat på over 187 mio. kr.  Årsresultatet viser markant fremgang og bliver af banken betegnet som tilfredsstillende. Samtidig bebuder Amtssparekassen et navneskift til Fionia Bank A/S.

Amtsparekassen Fyn har haft fremgang på alle områder sidste år.  Selve basisindtjeningen blev på 491 mio. kr mod 464 mio. kr sidste år. Det gode resultat skyldes blandt andet salget af Totalkredit, men selvom om man fraregner dette salg, så er årets avance næsten 50 mio. kr større end sidste år, hvor resultatet blev på 122 mio. kr.

Samtidig erobrer Fyns største pengeinstitut også nye markedsandele.  Forretningsvolumen for udlån og garantier er vokset med 8,6 procent og indlån er steget med 4,8 procent.

Bankens ledelse ser positivt på fremtiden og forventer fortsat udvikling de kommende år. For at understøtte udviklingen foreslår bestyrelsen at banken fremover kommer til at hedde Fionia Bank A/S.

Hvis generalforsamlingen godkender det nye navn vil Amtssparekassen Fyn skifte navn fra den 19. april i år.