Fremgang for Svendborg Sparekasse

Svendborg Sparekasse fik i 3. kvartal i år et overskud på 11 millioner kroner mod 3,2 millionerkroner i samme kvartal sidste år. Bankledelsen kalder resultatet tilfredsstillende.

Regnskaberne for årets to første kvartaler var ikke prangende, men 3. kvartal er gået over al forventning for Svendborg Sparekasse. Indtil nu er årets resultat på 12,9 millioner kroner.

Bankens direktør kalder resultatet tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af ikke særligt gunstige markedsvilkår. I regnskabet er der nedskrevet værdier for 23 millioner kroner mod 17,2 millioner sidste år og indskudt 6,7 millioner til Indskydergarantifonden.

Sparekassens egenkapital udgør 562 mio.kr. og som et af få pengeinstitutter har sparekassen i 2011 kunnet tillade sig at udbetale udbytte. Knap 10 mio.kr. er der tidligere på året udbetalt til aktionærerne