Fremtidens grøntsager i Årslev

På Årslev Forsøgscenter er det lykkedes forskere at dyrke grøntsager helt uden sollys.

I forsøget har forskerne dyrket grøtsagerne i et helt lukket rum. Ved at bruge forskellige lyskilder, har grøntsagerne stadig udviklet de sundhedsgavnlige stoffer, og faktisk er det lykkedes forskerne at optimere indholdet af de gavnlige stoffer.

Forsøget skal være med til at løse fremtidens udfordringer med et stigende befolkningstal og dermed mindre landbrugsjord.
- Ved at dyrke grøntsagerne i et lukket miljø, kan man holde ressourcerne på et minimum, ligesom vi kan holde sygdomme ude og dermed undgå at bruge pesticider. Det giver altså en meget mere bæredygtig produktion, siger seniorforsker Lillie Andersen.