I det fynske folks tjeneste

Fremtidens psykiatri i Syddanmark er nu på plads

De sidste brikker til fremtidens psykiatri i Region Syddanmark er faldet på plads.

Et flertal i regionsrådet besluttede torsdag, at den børnepsykiatriske døgnfunktion med seks pladser til børn under 13 år placeres i Odense, og at retspsykiatrien samles på én adresse i Middelfart. 

- Jeg synes, vi kan være stolte over, at det på under et år er lykkes os at skabe en sammenhængende plan for den fremtidige struktur for psykiatrien i Region Syddanmark. Jeg glæder mig samtidig over, at det er hele regionsrådet, der står bag grundprincipperne i planen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V)

Bente Gertz Hansen (S), formand for det udvalg i Region Syddanmark, der beskæftiger sig med fremtidens psykiatri, er ligeledes begejstret over resultatet:

- Det er en plan, der har som mål at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i behandlingstilbuddene. Jeg er sikker på, at vi her har skabt det rigtige grundlag for en fremtidig velfungerende psykiatri tæt på borgerne. 

Fakta om psykiatriplanen

Der etableres fire geografiske hovedfunktionsområder med ambulant og stationær behandling for alle patientgrupper. Det drejer sig om børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien, gerontopsykiatrien (ældre sindslidende) og oligofrenipsykiatrien (udviklingshæmmede sindslidende).

De fire hovedfunktionsområder er:

Vestjylland: Esbjerg, Fanø, Varde, Billund og Vejen kommuner

Sønderjylland: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner
Lillebælt: Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Nordfyn og Assens kommuner

Fyn: Odense, Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner

- I hvert hovedfunktionsområde skal der etableres en række lokalpsykiatriske centre som bliver indgangsporten til al behandling i almenpsykiatrien. De lokalpsykiatriske centre får et optageområde (min. 50.000-60.000 indbyggere), som skal følge kommunegrænserne. Det endelige antal og placeringen skal afklares i de enkelte lokalområder.

- For at sikre at flere kan behandles ambulant på et højt fagligt niveau, skal der arbejdes på at sikre regionsdækkende opsøgende ambulante tilbud til sindslidende. Der er tale om opsøgende psykoseteams, målrettet og tidlig indsats over for nydebuterede skizofrene (i form af tidlige interventionsteams) og straks-indsats for indlæggelsestruede depressive (i form af akutteams).

- Børne- og ungdomspsykiatrien styrkes med en udvidelse af aktiviteten især i den ambulante behandling, men der sker også en udvidelse i antallet af døgnpladser.

- Der skal være ungdomspsykiatriske, almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske døgnfunktioner i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense. Herudover bliver der en almenpsykiatrisk døgnfunktion i Middelfart og Svendborg.

- Skadestuerne i Odense og Esbjerg videreføres, og der etableres en skadestuefunktion i henholdsvis Vejle og Aabenraa.