Friskole anklages for vold

To kvinder angriber Kassebølle Friskole på Langeland. Børnene mishandles fysisk og psykisk, siger kvinderne. Tidligere har de klaget i overordnede vendinger over forholdene på skolen. Da klagen blev afvist af Undervisningsministeriet, har de to kvinder, der har taget deres børn ud af skolen, skærpet og konkretiseret deres klage.

Klage på vej til ministeriet

To kvinder angriber Kassebølle Friskole på Langeland. Børnene mishandles fysisk og psykisk, siger kvinderne. Tidligere har de klaget i overordnede vendinger over forholdene på skolen. Da klagen blev afvist af Undervisningsministeriet, har de to kvinder, der har taget deres børn ud af skolen, skærpet og konkretiseret deres klage.
Inspektøren, som selv angribes for at have begået overgreb mod eleverne, afviser at der er noget om anklagerne.
De fo forældre påstår, at de har flere forældre bag sig - forældre, som stadig har børn i Kassebølle Friskole.
Undervisningsministeriet skal nu tage stilling til forældrenes fornyede klage.