Fritidsledere får godkendt skattefrit tøj

Frivillige ledere og trænere i idrætsklubber må godt modtage fritidstøj uden at skulle betale skat af tøjets værdi. Det har en skattekendelse slået fast i en principiel sag fra Fyn.

-

Frivillige ledere og trænere i idrætsklubber må godt modtage fritidstøj uden at skulle betale skat af tøjets værdi. Det har en skattekendelse slået fast i en principiel sag fra Fyn.


Tre år gammel sag
Skattesagen mod Allan Hansen fra Middelfart startede i 1999, da Middelfart skattevæsen krævede, at Allan Hansen skulle betale skat af det fritidstøj han gratis modtog for sit arbejde i DBUs bestyrelse.


Told- og Skattestyrelsen mente ikke, at tøjet havde tilknytning til hans hverv som bestyrelsesmedlem og krævede at han betalte skat af tøjets værdi på 2600 kr.


Men sagen blev indbragt for retten, og efter tre års tovtrækkeri har Danmarks Idræts-Forbund nu fået medhold i, at Allan Hansen ikke skal betale skat af sit tøj.


\"Sagen er endnu et eksempel på, at Told og Skat bør være mere selvkritisk og ikke rejse sager på et spinkelt grundlag, som ikke holder til en nærmere procedure i Landsskatteretten,\" skriver konsulent i Danmarks Idræts-Forbund, Willy Rasmussen, i en pressemeddelelse.


Kun i rimeligt omfang
I landsskatterettens kendelse bliver det dog slået fast, at det tøj som frivillige ledere og trænere modtager, skal stå i et rimeligt forhold til personens funktion og samtidig skal mængden af det udleverede tøj svare til omfanget af arbejde.