Frustrerede frivillige brandmænd slår alarm

Nu skal der gøres noget. Sådan lyder opfordringen fra de frivillige hos Beredskab Fyn i et åbent brev.

Kritisk, frustrerende og opslidende. 

Det er blot nogle af ordene, som de frivillige enheder hos Beredskab Fyn, Station Odense, skriver i et syv sider langt brev til Beredskabskommissionen. 

De frivillige får ikke tilstrækkelig uddannelse, der er for stor udskiftning af medarbejdere og ledere, kommunikationen er mangelfuld, trivslen er bare for dårlig, og der er usikkerhed omkring opgaverne. 

Problemerne er mange, når man læser det åbne brev fra de frivillige, der med overskriften "Vedr. den katastrofale tilstand af de frivillige enheder ved Beredskab Fyn" gjorde det klart, at de mener, at der skal gøres noget. 

Et brev, der mandag den 9. oktober blev sendt til Beredskabskommissionen. 

- Da vi frivillige ved Beredskab Fyn, Station Odense, føler, at vi har udtømt alle andre muligheder, vil vi gerne orientere Jer om situtionen af de frivillige enheder, samt bede om hjælp fra Beredskabskommissionen.

quote De frivillige hos Beredskab Fyn, Station Odense

Som konsekvensen af disse manglende udkald oplever vi flere og flere, der stiller spørgsmål, om der overhovedet er brug for os?

Sådan starter brevet. 

- De frivillige ved Beredskab Fyn, Station Odense, har igennem en lang periode oplevet frustrerende og utilfredsstillende forhold. Vi føler ikke, at vi har de nødvendige rammer for, at vi kan fortsætte at udføre vores opgaver tilfredsstillende, lyder det blandt andet også i brevet. 

Er der brug for dem eller ikke?

De frivillige skriver i deres brev, at de siden sammenlægningen af de fynske beredskaber har været i tvivl om, hvad deres arbejdsopgaver er. De er blevet tilkaldt færre og færre gange, fordi de nye ledere ifølge dem ikke er klar over, at de findes, og at de er til at trække på.

- Som konsekvensen af disse manglende udkald oplever vi flere og flere, der stiller spørgsmål, om der overhovedet er brug for os? Hvorfor deltage i den teoretiske undervisninger, praktiske øvelser, gennemgå prøver og eksamen, når vi slet ikke bruges?

- Det er dybt frustrerende at se, hvad der sker på Fyn, og vide, at der har været efterslukningsopgaver, som vi kunne løse. Dette ville få faste eller deltidsbrandmænd hjem og klar til den næste brand- eller redningsopgave, skriver de frivillige blandt andet i brevet. 

De frivillige gennemgår alle ledere, der har været siden sammenlægningen, der trådte i kraft sidste år i januar. Men udover tvivlen, om der overhovedet er brug for de frivillige, så fortæller de frivillige i brevet, at de synes, de mange afgående ledere er et symbol på den manglende trivsel. 

Konsekvenser for beredskabet

Konsekvenserne af de frivilliges frustration er klar. Udeblivelse til undervisning, faldende antal deltagelse til øvelser og manglende motivation er blot nogle af dem. 

Det åbne brev skal ikke ses som andet end en invitation til en konstruktiv dialog i håb om en forbedring for de frivillige. 

- Vi ønsker en aktiv dialog med Beredskabskommissionen, hvor vi i fællesskab finder løsning på disse problemer, således så vi kan fortsætte vores frivillige arbejde, lyder opfordringen i brevet, som er underskrevet af 37 frivillige.