Fugle indtager nyt vådområde

Kun en måned efter at et vådområde på Langeland blev indviet vrimler det med fugle på arealet.

-

Kun en måned efter at et vådområde på Langeland blev indviet vrimler det med fugle på arealet.

Ornitologer har allerede observeret blisgæs, sædgæs og sangsvanermåger og kragefugle i tusindvis.

Det er naturgenopretning af et 70 hektar stort vådområde ved Tryggelev Nor, der igen har lokket fuglene til Langeland. Naturgenopretningsprojektet Nørreballe Nor bliver drevet af Fugleværnsfonden, der får sine midler fra fonde og private sponsorer.

Naturgenopretnignsprojektet startede for en månedstid siden, og går ud på at standse afvandingen fra området. En række landmænd i lokalområdet har bakket aktivt op om projektet.

Standningen af afvandingen betyder, at fuglene nu igen kan finde føde, og derfor slår de sig nu i tusindtal ned ved Tryggelev Nor.

Den store mængde nedbør i den seneste tid betyder, at søen hurtigt fyldes med vand, og vanddybden er på en måned allerede 0,75 m.